ประวัติผู้ฝึกสอน

โค้ชผู้ฝึกสอน GFFA Academy - ภาณุพงศ์-ผิวอ่อน

ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน
โค้ชผู้ฝึกสอน GFFA Academy

ที่ปรึกษา GFFA Academy - ปิยะพงศ์-ผิวอ่อน

น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน
ที่ปรึกษา GFFA Academy


สถาบันฝึกสอนฟุตบอล
Go Forward Football Academy

สถาบันฝึกสอนฟุตบอล GFFA (Go Forward Football Academy) ก่อตั้งโดย ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน
(ผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย 2016-2018) โดยมีวัตถุประสงค์อยากให้ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลสามารถฝึกฟุตบอลได้อย่างถูกวิธี
โดยมี น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เป็นที่ปรึกษาของสถาบัน

GFFA เป็นสถาบันฝึกสอนฟุตบอลสำหรับผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลและมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ
หรือเล่นฟุตบอลให้ดีให้สนุกขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสอนหลักการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
กล่าวคือ เราฝึกสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนนั้นเอง

ใบรับรองการสอน (Certificates)

A-License-scaled
B-License-scaled
บรรยากาศการเรียนฟุตบอล
การเรียนฟุตบอลกับโค้ชเต้ย
การเรียนฟุตบอลกับ GFFA