GO FORWARD FOOTBALL ACADEMY

[metaslider id=”725″] https://youtu.be/icNzhwu4uHEhttps://www.youtube.com/watch?v=TxzwyQrPUw8

สมัครเรียนฟุตบอลกับ GFFA ACADEMY เบอร์ติดต่อ 082-5197479 LINE ID : @gffaacademy

โปรแกรมฝึกเด็กเล็ก

3-5/6-8/9-12

โปรแกรมฝึกเด็กโต

13-15/16-18

โปรแกรมฝึกนักกีฬาอาชีพ

19 ปีขึ้นไป

โปรแกรมฝึกเพื่อสุขภาพ

19-60 ปี

จุดกำเนิด GFFA ACADEMY

สถาบันสอนฟุตบอล GFFA ACADEMY ก่อตั้งโดย พ.ต.ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน (ผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย 2016-2018) โดยมีวัตถุประสงค์ อยากให้ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลได้ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกวิธีตามหลักการของฟุตบอล โดยมี อดีตทีมชาติไทย 2 ท่าน(น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน และ วรวรรณ ชิตะวณิช) เป็นที่ปรึกษาของสถาบัน GFFA ACADEMY

GFFA เริ่มดำเนินการสอนในปี 2559(2016) โดยเป็นสถาบันฝึกสอนฟุตบอล สำหรับผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล และมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ มาฝึกฟุตบอลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังสามารถเลือกโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ กล่าวคือ เราสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกนั้นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะฝึกซ้อมกับ GFFA ACADEMY
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 08 2519 7479 เวลา 11.00-15.00
LINE ID : @gffaacademy

GFFA ACADEMY รับสมัครผู้ที่สนใจฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลอายุตั้งแต่ 3-60 ปี ทุกเพศทุกวัยครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อเข้ามาครับ ขอบคุณครับ

เลือกโปรแกรมเรียนฟุตบอลที่ GFFA ACADEMY

 • โปรแกรมเรียนฟุตบอลคุณหนู 2,500 บาท
  เสาร์ 07.30-08.45 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับเด็กเล็กทุกเพศทุกวันในช่วงอายุ 3-5 ปี ของค่ายของการฝึกซ้อมจะเป็นการเน้นความสนุกสนานให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายและเกิดความสนุกสนาน
 • โปรแกรมเรียนฟุตบอลพื้นฐาน 3,000 บาท
  เสาร์-อาทิตย์ 07.30-09.00 เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 4-60 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการหัดเริ่มเล่นฟุตบอลในขั้นต้นไปจนถึงเบสิกขั้นพื้นฐาน
 • โปรแกรมเรียนฟุตบอลขั้นพัฒนา 4,000 บาท
  เสาร์-อาทิตย์ 08.45-10.30 เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในช่วงอายุ 7-60 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการเน้นการฝึกซ้อมฟุตบอลในขั้นเบสิคไปสู่ขั้นก้าวหน้าเพื่อนำไปใช้ในการเล่นฟุตบอลได้
 • โปรแกรมเรียนฟุตบอลเตรียมตัวเป็นนักกีฬาอาชีพ 8,000 บาท
  เสาร์-อาทิตย์ 08.45-10.30 / ทฤษฎี / ลงทีม 7 และ 11 คน เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักกีฬาในช่วงอายุ 14-30 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการเน้นการฝึกซ้อมฟุตบอลในขั้นพัฒนาไปสู่ขั้นสูงเพื่อเป้าหมายเตรียมนักกีฬาไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
 • โปรแกรมเรียนเป็นนักฟุตบอลอาชีพ 18,000 บาท
  ซ้อม 5 ครั้งต่อสัปดาห์ / ลงทีม 7 และ 11 คน / ทฤษฎี / ฟิตเนส / โภชนาการ / วิเคราะห์การเล่น / หาทีมอาชีพให้ ทดสอบถ้าความสามารถถึงเกณฑ์ GFFA ACADEMY เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักกีฬาในช่วงอายุ 16-30 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการเน้นการฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพเท่านั้น
 • โปรแกรมการเรียนฟุตบอลตัวต่อตัว 2,500 บาท ต่อ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมการเรียนฟุตบอลกลุ่มละ 2 คน 3,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • โปรแกรมการเรียนฟุตบอลกลุ่มละ 4 คน 4,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • โปรแกรมการเรียนฟุตบอลกลุ่มละ 8 คน 6,500 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • โปรแกรมเรียนฟุตบอลโดยการฝึกซ้อมประเภททีม(20คน) 10,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • วิเคราะห์ฟอร์มการแข่งขัน / ซ้อม 3,000 บาท
  พื้นที่ใน กทม. นอกพื้นที่คิดราคาตามร่าเดินทางและที่พัก
 • โดรนวิเคราะห์การซ้อม เพิ่มครั้งละ 1,500 บาท
 • โดรนวิเคราะห์การแข่งขันครั้งละ 2,500 บาท
 • ตรวจสอบร่างกายนักกีฬา 3-60 ปี
  ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับช่วงอายุ และ เป้าหมายในการทดสอบ

 หมายเหตุ : เรียนฟุตบอลรายครั้ง ครั้งละ 700 บาท

5 โปรแกรมเรียนฟุตบอลที่ GFFA ACADEMY แนะนำ

เลือกโปรแกรมเรียนที่ GFFA ACADEMY

 • โปรแกรมฟุตบอลคุณหนู 2,500 บาท
  เสาร์ 07.30-08.45 เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับเด็กเล็กทุกเพศทุกวันในช่วงอายุ 3-5 ปี ของค่ายของการฝึกซ้อมจะเป็นการเน้นความสนุกสนานให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายและเกิดความสนุกสนาน
 • โปรแกรมพื้นฐาน 3,000 บาท
  เสาร์-อาทิตย์ 07.30-09.00 เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 4-60 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการหัดเริ่มเล่นฟุตบอลในขั้นต้นไปจนถึงเบสิกขั้นพื้นฐาน
 • โปรแกรมขั้นพัฒนา 4,000 บาท
  เสาร์-อาทิตย์ 08.45-10.30 เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยในช่วงอายุ 7-60 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการเน้นการฝึกซ้อมฟุตบอลในขั้นเบสิคไปสู่ขั้นก้าวหน้าเพื่อนำไปใช้ในการเล่นฟุตบอลได้
 • โปรแกรมเตรียมตัวเป็นนักกีฬาอาชีพ 8,000 บาท
  เสาร์-อาทิตย์ 08.45-10.30 / ทฤษฎี / ลงทีม 7 และ 11 คน เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักกีฬาในช่วงอายุ 14-30 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการเน้นการฝึกซ้อมฟุตบอลในขั้นพัฒนาไปสู่ขั้นสูงเพื่อเป้าหมายเตรียมนักกีฬาไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
 • โปรแกรมนักฟุตบอลอาชีพ 18,000 บาท
  ซ้อม 5 ครั้งต่อสัปดาห์ / ลงทีม 7 และ 11 คน / ทฤษฎี / ฟิตเนส / โภชนาการ / วิเคราะห์การเล่น / หาทีมอาชีพให้ ทดสอบถ้าความสามารถถึงเกณฑ์ GFFA ACADEMY เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับนักกีฬาในช่วงอายุ 16-30 ปี ขอบข่ายการฝึกในโปรแกรม จะเป็นการเน้นการฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักฟุตบอลอาชีพเท่านั้น
 • โปรแกรมการฝึกซ้อมตัวต่อตัว 2,500 บาท ต่อ 1 ครั้ง
 • โปรแกรมการฝึกซ้อมกลุ่มละ 2 คน 3,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • โปรแกรมการฝึกซ้อมกลุ่มละ 4 คน 4,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • โปรแกรมการฝึกซ้อมกลุ่มละ 8 คน 6,500 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • โปรแกรมการฝึกซ้อมประเภททีม(20คน) 10,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง
  เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุ 4-60 ปี จะออกแบบการซ้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มผู้ฝึกซ้อม
 • วิเคราะห์ฟอร์มการแข่งขัน / ซ้อม 3,000 บาท
  พื้นที่ใน กทม. นอกพื้นที่คิดราคาตามร่าเดินทางและที่พัก
 • โดรนวิเคราะห์การซ้อม เพิ่มครั้งละ 1,500 บาท
 • โดรนวิเคราะห์การแข่งขันครั้งละ 2,500 บาท
 • ตรวจสอบร่างกายนักกีฬา 3-60 ปี
  ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับช่วงอายุ และ เป้าหมายในการทดสอบ

 หมายเหตุ : ฝึกซ้อมรายครั้ง ครั้งละ 700 บาท

ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าผู้ฝึกสอน เรียนฟุตบอล

สถาบันสอนฟุตบอล GFFA ACADEMY ก่อตั้งโดย พ.ต.ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน (ผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย 2016-2018) โดยมีวัตถุประสงค์ อยากให้ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลได้ฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลได้อย่างถูกวิธีตามหลักการของฟุตบอล โดยมี อดีตทีมชาติไทย 2 ท่าน(น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน และ วรวรรณ ชิตะวณิช) เป็นที่ปรึกษาของสถาบัน GFFA ACADEMY

GFFA เริ่มดำเนินการสอนในปี 2559(2016) โดยเป็นสถาบันฝึกสอนฟุตบอล สำหรับผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล และมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพ หรือ มาฝึกฟุตบอลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังสามารถเลือกโปรแกรมสำหรับการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ กล่าวคือ เราสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกนั้นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะฝึกซ้อมกับ GFFA ACADEMY
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 08 2519 7479 เวลา 11.00-15.00
LINE ID : @gffaacademy

GFFA ACADEMY รับสมัครผู้ที่สนใจฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลอายุตั้งแต่ 3-60 ปี ทุกเพศทุกวัยครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมขอความกรุณาติดต่อเข้ามาครับ ขอบคุณครับ

การเดินทางมาสนาม GFFA ACADEMY ถนนนวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ 36 
เข้าซอยนวลจันทร์ 36 มา สี่แยกที่ 2 เลี้ยงขวา ขับรถตามทางมา ไม่เกิน 800 เมตร จะเห็นสนามฟุตบอลอยู่ทางขวามือครับ

ติดต่อสอบถาม