สถาบันฝึกสอนฟุตบอล
Go Forward Football Academy

สถาบันฝึกสอนฟุตบอล GFFA (Go Forward Football Academy) ก่อตั้งโดย พ.ต.ภาณุพงศ์ ผิวอ่อน (ผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทย 2016-2018) โดยมีวัตถุประสงค์อยากให้ผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลสามารถฝึกฟุตบอลได้อย่างถูกวิธี โดยมี น.อ.ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน เป็นที่ปรึกษาของสถาบัน GFFA เป็นสถาบันฝึกสอนฟุตบอลสำหรับผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลและมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลระดับอาชีพ หรือเล่นฟุตบอลให้ดีให้สนุกขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังสอนหลักการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพ กล่าวคือ เราฝึกสอนตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนนั้นเอง

CERTIFICATES